Redonda, CWBoost | foto Marjory Haringa

voorstellingsbezoek

ervaren, waarnemen, overdenken

Daar begint het, in een theater, op een stoel in het donker. Iets nieuws ervaren dat wat met je doet; je prikkelt, vragen oproept, of misschien wel stoort. Jong Korzo biedt een selectie van voorstellingen, voor zowel het basis als het voortgezet onderwijs.

Bekijk aanbod Basis Onderwijs
Bekijk aanbod Voortgezet Onderwijs 

Korzo streeft ernaar een beleving te bieden waarbij de leerlingen geïnspireerd en geënthousiasmeerd het theater verlaten. Een voorstellingsbezoek kan daarom altijd gekoppeld worden aan een Supercollege, workshop, inleiding of nagesprek. Zo krijgen de leerlingen inspirerende hulpmiddelen om de voorstellingen makkelijker te kunnen begrijpen, van een context te voorzien en de beweegredenen van de choreograaf te volgen.

Uw leerlingen betalen bij Korzo slechts €7,50. Wilt u een voorstelling met uw klas bezoeken of advies over ons aanbod? Neem dan contact met de educatie-afdeling.

Projecten: 

You are here