Guilherme Miotto

De Braziliaanse choreograaf Guilherme Miotto ontwikkelde zijn eigen methode ‘Instinctive Performance’ welke sinds zes jaar wordt onderwezen aan de Fontys Dansacademie en de Toneelacademie Maastricht. Tevens geeft hij workshops bij o.a. Atelier de Paris, OperaEstate Festival, Edinburgh Festival.

Miotto is international onderscheiden voor zijn werk en ontving de Grand Prix of Kontrapunkt, de Magnolia Award (Szczecin, Polen) en de Best Film for Camera Rework Award van het Cinedans Film Festival. Hij maakte werk voor onder meer Dansgroep Amsterdam, Edinburgh Fringe Festival, Galerie Roodkapje (Rotterdam) en Fricties Festival (Hasselt).

UNPUNISHED, een samenwerking met Johhny Lloyd en Henk Bakker, ging in première tijdens het CaDance Festival 2013. Met het verrassende stuk Gefallen voor twee b-boys maakte hij grote indruk tijdens Voorjaarsontwaken 2014 in Korzo. Tijdens CaDance 2015 ging Rise Up in première, een solo voor meervoudig breakdance kampioen Menno van Gorp. In februari 2015 ontving Guilherme de André Gingras Award, een aanmoedigingsprijs voor choreografen die artistiek risicovol en inventief buiten de gebaande paden durven te bewegen.

foto: copyright Renate Beense, DansBrabant

In Portraits ontmoeten vijf gepassioneerde danseressen en vijf ex-gedetineerde jonge mannen elkaar. Voor de ogen van het publiek leren ze elkaars belevingswereld kennen. Tien uiteenlopende lichamen voelen elkaars zwaarte en veerkracht, gêne en nieuwsgierigheid, angsten en verlangens. Ze vertellen over wat niemand ze ooit heeft gevraagd of waar ze niet eerder woorden voor vonden. Hun bewogen geschiedenissen ballen zich samen tot een kracht die ook anderen uitnodigt om elkaar te zien. Met Portraits nodigt Corpo Máquina ons uit om naar de portretten van tien jonge mensen te kijken: vijf jonge vrouwen met een droom en vijf jonge mannen die tot nu toe minder fortuinlijk terecht kwamen.

In zijn nieuwste werk In Memory of a Projection toont Miotto ons drie lichamen op zoek naar hun menselijkheid of naar dat wat menselijk zou kunnen zijn. De lichamen pogen, trachten, tasten af, proberen en proberen opnieuw. Ze openen een dimensie waar we een glimp opvangen van wat ze zouden kunnen zijn. Prognoses van het worden. Ze hebben duidelijk een vermoeden. In een onnavolgbare zoektocht vinden ze zichzelf uit. Aan het licht brengen is hun wezen, onthullen is hun tweede natuur; zo ontrafelen ze niet alleen wat de zintuigen ons brengen, ook wat het gevoel vermag. Een dansvoorstelling over het terugwinnen van het lichaam op de persoonlijkheid.

"Perhaps if I had a flower, one would be enough, I shouldn't feel so lonely".
(J. G. Ballard)

De Braziliaanse choreograaf Guilherme Miotto won recentelijk twee belangrijke talentprijzen: de André Gingras Award 2015 en de Stimuleringsprijs Breda 2016. Zijn inventieve werk valt op. De dansers met wie hij werkt vallen op. Via zijn eigen Instinctive Performance-methode haalt hij het diepste onderbewustzijn van beweging naar boven. Miotto werkt vanuit de overtuiging dat ervaringen zich namelijk niet alleen in onze hersenen nestelen, maar vooral in ons lichaam. Hij vraagt zijn performers hun lichaam te openen en de aanwezige lagen van instinctieve, fysieke kennis te activeren. Het resultaat is radicaal, origineel, intens en persoonlijk.

De Braziliaans-Nederlandse choreograaf Guilherme Miotto won de André Gingras Award 2015 voor makers die artistiek risicovol en inventief buiten de gebaande paden durven te bewegen. Dat liet hij zien met het verrassende stuk Gefallen voor twee b-boys en de solo Rise Up, speciaal gemaakt voor de meervoudig breakdance wereldkampioen Menno van Gorp. Menno ontving voor zijn performance een Zwaannominatie ‘meest indrukwekkende dansprestatie 2015’. 

In een schimmige tussenwereld stuwt de tijd de danser voort. Constant zoekend naar balans wordt elke aanzet zichtbaar. De zwaartekracht krijgt steeds meer vat op het bewegende lichaam, maar opgeven is geen optie. In Rise Up wordt het hart van Menno’s danstaal blootgelegd en krijgen we een onverwachte kant van zijn waanzinnige capaciteiten te zien.

Met de gezichtsuitdrukking van de performers als uitgangspunt stelt Masken de vraag: Wat kwam eerst, het masker of de emoties die ermee verbonden zijn? Guilherme Miotto onderzoekt met de dansers de oorsprong van onze expressies, hoe we deze uitdrukken en wat deze tegen onze omgeving zeggen.

You are here