• Zomerwerkplaats HNT & Jong Korzo: Make Den Haag Great Again!
  • Proefdag lessen Crosstown & Auditiedagen productiegroep
  • LIBI: Dansbiografie over het leven van Surinamers in Nederland door choreograaf Ryan Djojokarso